Kem Motivasi Kontingen KAKOM 2008

Oleh: Abdul Ghani Abdullah
kem1

Bertempat di Kem Sintok, Universiti Utara Malaysia (UUM), satu aktiviti yang dinamakan Kem Motivasi Kontigen KAKOM 2008 telah diadakan pada 1 Р2 Ogos 2008. Seramai 46 orang pensyarah dan 157 peserta KAKOM telah menghadiri kem ini. Antara aktiviti yang dijalankan seperti Rempuh Halangan, Jungle Tracking, Ceramah Motivasi,  berakit/berkayak dan berkhemah. Aktiviti-aktiviti  berkenaan dijalankan bertujuan untuk memberi ketahanan diri, mental dan motivasi kepada peserta-peserta KAKOM 2008.

Advertisements