Gambar PKAD


PKAD

Pandangan luar bangunan PKAD


Kaunter PKAD


Bahan-bahan suntingan


Ruang pameran/risalah


Ruang audio-visual


Ruang ‘shooting’


Pameran


Sudut pameran


Pandangan hadapan PKAD

Advertisements

Pusat Kecemerlangan Arkib & Dokumentasi Kolej Matrikulasi Kedah Menerajui Penerbitan Video Dokumentasi

Oleh: Azhan MS

Bagi memastikan budaya penggunaan teknologi pendidikan dan pengarkiban bahan pendidikan secara sistematik berkembang dan menyumbang terhadap hasrat Pendidikan Negara, Bahagian Matrikulasi kementerian Pelajaran Malaysia (BMKPM) telah menubuhkan Pusat Kecemerlangan Arkib & Dokumentasi (Documentation & Archive centre of Excellence – DiCE). Idea penubuhan pusat ini adalah cetusan daripada Prof Dato’ Dr Zainal Abidin b Ahmad, Pengarah bahagian Matrikulasi ketika beliau menyampaikan Syarahan Umum Perlantikan Profesor di Dewan Budaya, USM pada 11 Januari 2007.

Objektif utama penuhan DiCE adalah bagi menjalankan aktiviti-aktiviti penerbitan video dalam bidang pendidikan dan pengarkiban bahan-bahan penting program Matrikulasi KPM. Selain dari itu, DiCE juga berperanan menyebarluas kaedah inovatif berasaskan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran; menjadi pusat sumber rujukan untuk peningkatan kemahiran; dan pengetahuan profesional berkaitan teknologi digital.

Sesuai dengan peranan BMKPM sebagai penjana terunggul pelajar bumiputera ke IPTA dan IPTS, pusat ini akan menjadi penanda aras kepada kerja-kerja pendokumentasian bermutu tinggi dan pengarkiban sistematik bahan-bahan bersejarah Program Matrikulasi. bagi merealisasikan DiCE, Bahagian Matrikulasi telah memberi peruntukan khusus kepada Kolej Matrikulasi Kedah.

Sehingga Januari 2007, DiCE telah berjaya menerbitkan lebih dari 20 judul video bahan bantuan mengajar dan penerbitan video aktiviti-aktiviti di kolej dan Bahagian Matrikulasi.


Minat dan kesungguhan staf disokong peralatan yang sesuai
akan dapat menjamin pencapaian objektif DiCE

Gambar PKAD