Audit dalaman MS ISO 9001:2000

Pasukan Audit Dalaman MS ISO 9001:2000 telah mengada sesi Audit Dalaman selama 3 hari dari 8 hingga 10 April 2008. Seramai 16 orang ahlui pasukan Audit Dalaman bertauliah yang terdiri daripada pensyarah dan staf telah telah melaksanakan audit yang meliputi 8 skop perlaksanaan Program MS ISO 9001:2000 Kolej Matrikulasi Kedah.

Program Audit bermula dengan Mesyuarat Pembukaan di Dewan Bankuet yang dihadiri oleh semua pensyarah, staf dan agensi-agensi swasta yang memberi perkhidmatan di Kolej Matrikulasi Kedah. Setelah sesi audit berlangsung selama 3 hari. Mesyuarat Penutup pula telah dijalankan di mana Ketua Audit Dalaman, En Azmal Baharom telah menyampaikan rumusan audit.

Selaras dengan dasar kualiti KMK untuk memberikan perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan, sesi audit dalaman adalah perlu untuk memastikan semua sistem pengurusan dan perkhidmatan sentiasa berada pada tahap yang memuaskan.

Rumusan audit

Advertisements
%d bloggers like this: