BINA MODUL

Jabatan Sastera Ikhtisas telah menganjurkan Bengkel Pembinaan & Penambahbaikan Modul di Berjaya Georgetown Hotel, Pulau Pinang dari 27 hingga 29 Mac 2008. Bengkel yang melibatkan kesemua unit di bawah seliaan Jabatan Sastera Ikhtisas ini bertujuan untuk membuat penambahbaikan terhadap modul pengajaran dan juga membina modul baru berdasarkan silibus terkini subjek berkaitan.

Selain dari sesi bengkel, satu ceramah bertajuk “Kepimpinan berkesan” juga telah disampaikan oleh penceramah yang dijemput khas dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), En Abu Hassan Abd Rahman.

Peserta bengkel

Advertisements
%d bloggers like this: