PROGRAM JATIDIRI

Bahagian Matrikulasi dan Kementerian Pengajian Tinggi telah mengadakan kerjasama auntuk menganjurkan kem Jatidiri dan kecemerlangan Akademik dari 21 hingga 23 Februari 2008. Penyertaan program ini meliputi semua pelajar KMK dengan dibantu oleh seramai 250 orang fasilitator dari Univerisiti Utara Malaysia (UUM) yang bertugas untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti LDK.

Selain dari aktiviti LDK, ceramah motivasi yang bertajuk “Kecemerlangan Akademik dan Cabaran Globalisasi” juga telah disampaikan oleh Prof. Madya Dato’ Dr Ahmad Faiz b Abdul Hamid, Timbalan Naib Canselor UUM.

Sesi LDK

Advertisements
%d bloggers like this: