Kursus Penjawat Awam Berprestasi Tinggi

Tarikh: 29 November-1 Disember 2007

Tempat: Berjaya Georgetown Hotel, Pulau Pinang

Pembangunan modal insan merupakan salah satu teras utama pembangunan negara menjelang tahun 2010. Selaras dengan itu, pelbagai usaha digerakkan untuk memantapkan serta memperkasakan pengetahuan serta kemahiran kakitangan kerajaan dalam pelbagai aspek. Kolej Matrikulasi Kedah bergerak seiring dengan usaha murni ini dengan menganjurkan Kursus Penjawat Awam Berprestasi Tinggi untuk warganya yang telah dikenalpasti berpotensi untuk menjadi penggerak serta penjana kecemerlangan untuk organisasi.

Tiga orang tokoh akademik dari Universiti Islam Antarabangsa telah dijemput untuk mencambahkan pemikiran serta mengulas tentangn tajuk-tajuk yang berkaitan pembentukan budaya kerja cemerlang, kenisbian ilmu dan etika kerja. Antara tokoh akademik yang dijemput ialah Dr. Farid Shahran, Dr. Ugi Suharto dan Dr. Mohamad Zaini Othman. Kursus yang berlangsung selama tiga hari ini mendapat sambutan positif dari peserta melalui penyertaan aktif dalam sesi perbincangan dan dialog.

Peserta kursus mendengar penerangan
dari Dr Ugi Suharto

Advertisements
%d bloggers like this: