LATIHAN PEMBANGUNAN STAF

Kursus Protokol & Etiket untuk warga KMK

Tarikh: 7-9 Jun 2007
Tempat: Cinta Sayang Hotel and Resort, Sungai Petani

Pengetahuan protokol dan etiket sangat penting bagi menonjolkan penampilan imej dan daya pengaruh seseorang ketika berada dalam majlis rasmi. Justeru itu, Unit Dinamika Kemahiran telah mengambil inisiatif bagi menganjurkan Kursus Protokol dan Etiket. Kursus yang berbentuk bengkel ini diadakan khusus untuk semua ketua jabatan, ketua unit dan PPPS Gred DG44. Ia bertujuan untuk memantapkan pengetahuan sedia ada serta memberi pendedahan baru tentang aspek-aspek protokol yang melibatkan majlis-majlis rasmi kerajaan.

Selain dari menyediakan pengetahuan asas mengenai protokol dan etiket secara teori kepada semua peserta, mereka juga berpeluang mengaplikasi pengetahuan berkaitan etiket, protokol dan komunikasi berkesan dalam situasi rasmi dan tidak rasmi melalui sesi-sesi yang diatur khusus. Penganjuran kursus ini adalah selari dengan usaha menaikkan imej Kolej Matrikulasi kedah agar berketrampilan unggul dan berkarisma tinggi ketika menghadiri sebarang majlis.

Peserta sedang menjalani praktikal etiket
dan protokol di meja makan

Advertisements
%d bloggers like this: